Zwemles

Zwemlessen geven we aan kinderen vanaf 4 jaar, in kleine groepen met aandacht voor ieder kind. Je kind leert zwemmen met behulp van een EasySwim vest en zwemt voor het EasySwim diploma. Een kind dat zich op zijn gemak voelt is beter in staat om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Vanuit deze gedachte streven wij ernaar om zwemlessen te bieden waar je kind met plezier naartoe gaat. Hierbij is ook de band tussen de instructeur en het kind van essentieel belang. Om deze reden laten we je kind zoveel mogelijk bij dezelfde instructeur zwemmen.

Onze enthousiaste en gediplomeerde instructeurs weten dat ieder kind anders is en sluiten hierop aan door je kind in zijn of haar eigen tempo te leren zwemmen en tegelijkertijd je kind zoveel mogelijk uit te dagen om net dat stapje extra te zetten.

Om ervoor te zorgen dat je als ouder op de hoogte blijft en betrokken bent bij de zwemlessen van je kind, bieden we elke maand kijklessen waarbij je tijdens het laatste kwartier van de les kunt kijken. Daarnaast kun je bij vragen over de vorderingen tijdens de laatste 5 minuten van de les even binnenlopen om met de instructeur te overleggen.

Onze zwemlessen duren standaard 45 minuten met maximaal 7 leerlingen in een groep. Voor kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben bieden wij ook de mogelijkheid voor een les van 30 minuten met maximaal 4 leerlingen. 

Het EasySwim Diploma

De zwemopleiding heeft als doel dat kinderen na het behalen van het diploma zwemvaardig én zwemveilig zijn: ze moeten met de geleerde vaardigheden in staat zijn om zich op een veilige manier in het water te kunnen vermaken. Bij de EasySwim methode is gekeken naar de manier waarop kinderen bewegen en hoe ze leren. Daarnaast is onderzocht hoe kinderen zich na het behalen van het diploma vermaken in het water. Het EasySwim diploma wordt afgesloten op een manier die hierop aansluit en het behalen van een diploma is een feestmoment, geen toets waarvoor het kind nog moet slagen. Op het moment dat het kind afzwemt is het diploma een feestelijke afsluiting van de zwemopleiding. Het afzwemmen wordt gedaan aan de hand van 9 situaties die aansluiten op de praktijk. Hierbij past het kind alle technische vaardigheden toe die het tijdens de zwemopleiding heeft geleerd.

Ten opzichte van andere diplomalijnen ligt de nadruk bij het EasySwim diploma meer op het op een plezierige manier eigen maken van de benodigde zwemvaardigheden, in plaats van op afstand en technische uitvoering. Ook zelfredzaamheid in diverse situaties neemt een belangrijke plek in bij het EasySwim diploma.

De eisen die aan kinderen gesteld worden om het EasySwim diploma te behalen, zijn op zijn minst even zwaar, leuker en betekenisvoller dan de eisen bij andere diplomalijnen. Daarbij streven we bij de EasySwim methode naar een grotere betrokkenheid van het kind, een goede aansluiting op de belevingswereld van het kind en een betere zwemveiligheid.

Bij het EasySwim diploma voorkomen we tussentijds afhaken doordat de zwemopleiding afgesloten wordt met 1 diploma. Hierdoor bezitten alle kinderen die hun zwemdiploma behalen de gewenste zwemvaardigheid.

Zwemstudio zwemles staat voor:

Zwemles EasySwim is beschikbaar in

Schrijf je in!

Schrijf je snel en gemakkelijk online in voor EasySwim zwemles.